Моніторинг заставного майна банків

оцінка майна

Оціночна компанія

+38 (032) 247-24-50
+38 (067) 232-20-22

Заставне кредитування — одне з найпоширеніших видів кредитування, за умовами якого позичальник, гарантуючи свої зобов'язання, надає кредитору в заставу рухоме чи нерухоме майно. Однак при цьому існують ризики появи непередбачених ситуацій, які можуть негативно позначитися на заставному забезеченні. Цей вид ризику полягає в недостатності засобів, які можуть бути отримані від реалізації наданого банку забезпечення кредиту для повного задоволення боргових вимог до позичальника.

Оціночна компанія “Експерт ІН” пропонує своїм партнерам послугу “Моніторинг заставного майна”, яка дозволить керувати ризиками по забезпеченню кредитів.

Поняття моніторингу (перевірки) заставного майна банків

Моніторинг заставного майна — це сукупність заходів, яка направлена на забезпечення контролю за якісними, кількісними і вартісними характеристиками об'єкту застави, умов його зберігання і правової принадлежності.

Головною ціллю моніторингу заставного майна банків є встановлення його характеристик, умов зберігання і експлуатації вимогам, які вказуються в договорі застави. Крім того моніторинг повинен своєчасно встановити факти і передумови зниження кількісних і якісних параметрів заставного майна та інших порушень умов договору застави з метою формування комплексних заходів із захисту інтересів банку в сфері заставного забезечення кредиту. Моніторинг заставного майна банків може бути разовий або періодичним. Користувачами цієї послуги є діючі банки, банки з тимчасовою адміністрацією та банки в стані ліквідації.

Моніторинг заставного майна має такі завдання:

  • Перевірка фактичної наявності майна в місцях зберігання та експлуатації
  • Перевірка стану заставного майна
  • Підтвердження прав власності на об'єкт, який заствляється
  • Контроль за поточною ринковою вартістю майна
  • Аналіз достатності заставного майна з врахуванням наявної інформації про наявність вимог третіх осіб на власність предмету застави.

Результатом проведення моніторингу заставного майна і його переоцінки є Акт огляду, наявності і стану збереження заставного майна майна, його формальний аудит, щодо відповідності укладеного договору заставного майна правовстановлюючим документам на це майно, відповідність технічних параметрів укладеного договору, а також інші, узгоджені з банком, критерії, за якими відбувається огляд і складається акт огляду заставного майна. Відповідний акт також складається у випадку втрати предметом застави якостей, які були пристутні в ньому на момент складення договору застави.

Хто може проводити моніторинг застваного майна банків

- Внутрішні співробітники банків — фахівці ризик менеджменту, а також їх структурних підрозділів оцінки та заставного майна.

- Співробітники служби безпеки, бухгалтерії (у банках, в яких діє Фонд гарантування вкладів), які можуть за своєю структурою і посадовими обов'яками виконувати цю роботу.

- Зовнішні компанії, які надають цю послугу за договором аутсорсингу. До них належать оціночні компанії, страхові компаніЇ, колекторські компанії.

Проте, виходячи з існуючої практики, яка склалася щодо надання цієї послуги на банківському ринку України, перевага надається оціночним компаніям. Адже оціночні компанії мають можливість не лише виконувати моніторинг або інвентеризацію активів, в тому числі застави в банках, але також можуть проводити незалежну оцінку, відповідно до законодавства України. Нормативне регулювання такої діяльності визначається Національним банком України - регулятором ринку. Так, відповідно до пункту 4.17 постанови №23 правління НБУ від 20 січня 2012 р. “Про затвердження положень про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих витрат за активними банківськими операціями” банк здійснює перевірку наявності та стан такого майна, отриманого в заставу: нерухомого майна, в тому числі цілісних майнових комплексів, рухомого майна, обладнання, транспортних засобів, товарів в обороті та переробці, цінних паперів, майнових прав на одержання грошових коштів з виручки, іншого майна та майнових прав.

Коли потрібно проводити моніторинг

Перевірка наявності та умов зберігання заставного майна у відповідності до вимог НБУ є обов'яковою для банківського сектору України і зідйснюється протягом всього терміну кредитного договору з періодичністю, яка залежить від виду цього майна. Крім того, періодичність моніторингу може залежати від класу позичальника - чим він нищий, тим частіше потрібно проводити перевірки наявного забезпечення. У випадку зниження категорій обслуговування боргу і наявності негативної інформації про позичальника, періодичність перевірок необхідно збільшити

Чому потрібно проводити моніторинг заставного майна в банках

Моніторинг заставного забезпечення застосовується також для управління ризиком втрати чи пошкодження предмету застави, дозволяє встановити факт погіршення якісних характеристик закладеного майна і провести його переоцінку для визначення нової цінності. Своєчасне проведення моніторингу дозволяє запобігти пошкодженню всіх складових застави, дає можливість диверсифікувати ризики, а також вибрати ті предмети застави, які найменше мають схильність до даних явищ. Регулярний моніторинг заставного майна дасть можливість оптимізувати роботу банку із заставами, а також зменшить ризики кредитної операції.

Моніторинг заставного майна оціночною компанією “Експерт ІН”

Наші фахівці здійснююь перевірку заставного майна у чіткій відповідності до термінів, які були передбачені в договорах застави. Замовник сам визначає спосіб проведення моніторингу в залежності від виду майна, яке потрібно перевірити. Звертайтесь до нас, адже ми не лише якісно надаємо послуги з моніторингу заставного майна, але й робимо це за прийнятними цінами.