Оцінка для цілей бухгалтерського обліку

Оціночна компанія

Тел.: +38 (067) 232-20-22

Оціночна компанія "ЕКСПЕРТ ІН" надає професійні послуги з експертної оцінки майна для цілей бухгалтерського обліку та постановки об'єктів оцінки на баланс. Щоб замовити послугу - телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22.

В сучасній економіці оціночна діяльність є важливим і необхідним доповненням до бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік виконує необхідні завдання, але не має можливості об’єктивно врахувати фактори за межами підприємства, приміром зміни ринкової вартості основних засобів, нерухомості чи нематеріальних активів. Також трапляються випадки, коли потрібно оцінити майно, яке ще не стояло на балансі підприємства. У всіх цих випадках незалежна (експертна) оцінка дає можливість відновити (встановити) реальну вартість об’єктів і відобразити її в бухгалтерському обліку.

Проведення оцінки об’єктів бухгалтерського обліку доцільно у наступних ситуаціях

  • при купівлі-продажі, приватизації майна та іншому відчуженні (оцінка земельних ділянок, будівель, споруд, устаткування, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, нематеріальних активів та ін.);
  • при передачі майна під заставу, зокрема, при кредитуванні (оцінка заставної вартості будівель, споруд, устаткування та інших матеріальних і нематеріальних активів заставодержателя);
  • для оренди (оцінка майна, що орендується  або здається в оренду, з метою визначення розміру орендної плати);
  • при страхуванні (оцінка страхової вартості майна для визначення розміру страхових платежів);
  • для визначення вартості внесків учасників та засновників господарських товариств, при реорганізації, створенні спільних підприємств – оцінка частки учасників в статутному капіталі підприємства;
  • при банкрутстві, ліквідації підприємства (оцінка ліквідаційної вартості активів підприємства, що ліквідується);
  • при визначенні збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом;
  • для обґрунтування доцільності здійснення інвестиційних проектів при реконструкції діючих підприємств, а також при створенні нових компаній;
  • у випадках, передбачених нормативними актами.

Встановлення вартості майна оцінювачем

Деякі підприємства самостійно визначають справедливу вартість об’єктів, проте постійно зростає число тих, хто звертається до послуг незалежної оцінки. Даний підхід має свої переваги. Так, при самостійному визначенні підприємством справедливої вартості об’єкту основних засобів, інформація про ринкову вартість повинна бути документально підтверджена, а відповідальність за об’єктивність визначення реальної вартості покладається на керівника підприємства. А у випадку залучення незалежного оцінювача до визначення справедливої вартості основного засобу, підприємство частково знімає з себе відповідальність за недостовірне визначення вартості об’єкта. Згідно з ст. 32 ЗУ “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” оцінювачі та суб’єкти оціночної діяльності несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору, зокрема, за недостовірність чи необ’єктивність оцінки майна, відповідно до умов договору та закону.

Крім того, оцінювач визначає справедливу вартість основного засобу на підставі розроблених методик та видає офіційний документ – висновок про вартість об’єкта оцінки, забезпечуючи достовірність та документальне підтвердження такої оцінки.

 

 

Як замовити оцінку майна для цілей бухгалтерського обліку

Оцінка для цілей бухгалтерського обліку на сьогодні є досить затребуваною послугою, адже перелік майна, яке має необхідність встановлення вартості для бухгалтерських потреб є досить значним.

Незалежна оцінка також може допомогти підприємцю в спірних питаннях, крім того вона значно підвищує довіру інвесторів, кредиторів та інших зацікавлених організацій до даних, які відображаються в бухгалтерії підприємства, кредитних заявках та бізнес-планах.

Щоб замовити оцінку майна для цілей бухгалтерського обліку, звертайтесь в оціночну компанію “Expert IN”. Після окреслення основних питань співпраці та укладання договору (в якому вказуються такі обов’язкові положення, як вартість послуги, термін та мета оцінки, права і обов’язки сторін) відбувається передача інформації, необхідної для визначення достовірної вартості об’єкту, зокрема, документів, які підтверджують право власності та відображають технічні характеристики. За результатами виконання умов договору, ми складаємо висновок про вартість об’єкта оцінки та акт приймання-передачі послуг з експертної оцінки, які є підставою для відображення в бухгалтерському обліку вартості об’єкта, визначеного незалежним оцінювачем.

Зазначимо, що наші фахівці мають великий досвід роботи в сфері експертної оцінки, а це є гарантією якісного виконання відповідних робіт. Ціни на послуги є середньозваженими на ринку і тому зрозумілі для клієнтів. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22

Можливо вас також зацікавить