земельна ділянка

Як зарахувати земельну ділянку на баланс та відобразити в обліку

Оприлюднено

У зв’язку з виникненням значного обсягу питань і суперечливих ситуацій, головне КРУ надало свої роз’яснення щодо зарахування на баланс та порядок відображення в бухгалтерському обліку земельних ділянок підприємствами, установами та організаціями.

Відтак взяття на баланс залежить від наступних факторів: організаційно-правова форма власності підприємства, установи чи організації (бюджетні установи та організації або підприємства та організації небюджетної сфери), а також право підприємства, установи чи організації на земельну ділянку (власності на землю, постійного користування земельною ділянкою або тимчасового користування).

Для бюджетних установ

  1. Бюджетна установа має державний акт на право власності на земельну ділянку або право на постійне користування нею.

Як зазначається в п. 2.6. Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України, що встановлює порядок відображення в обліку операцій з надходження, збереження й використання земельних ділянок,  "земельні ділянки обліковуються на підставі державних актів, якими посвідчується право власності на земельну ділянку або право постійного користування та встановлюються площа та вартість переданих земельних ділянок".

Бюджетна установа повинна обліковувати відповідні земельні ділянки як «Основні засоби» рахунку 10, субрахунку 101 «Земельні ділянки».

А щоб відобразити вартість земельних ділянок та права користування ними у бухгалтерському обліку відповідно до статті 13 Закону України "Про оцінку земель" здійснюється експертна грошова оцінка земельних ділянок за Методикою експертної грошової оцінки земельних ділянок.

 

  1. Бюджетна установа має державний акт на право тимчасового користування земельною ділянкою

В такому випадку земельна ділянка повинна відображатися в обліку за експертною оцінкою як "Нематеріальні активи" рахунку 12, субрахунку 122 "Інші нематеріальні активи".

Для підприємств та організацій небюджетної сфери

  1. Земельна ділянка надана підприємству чи організації небюджетної сфери на правах власності

Якщо підприємство чи організація має державний акт на право власності на земельну ділянку, відповідно ця ділянка має обліковуватися за експертною вартістю рахунку 10 "Основні засоби" субрахунку 101 "Земельні ділянки", що встановлює Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

 

  1. Земельна ділянка знаходиться у підприємства чи організація небюджетної сфери на правах постійного чи тимчасового користування.

В такому випадку право користування за економічною оцінкою повинно обліковуватись як "Нематеріальні активи" рахунку 12, субрахунку 122 "Права користування майном". Це визначає положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи".

Згідно із даним Положенням, право постійного використання земельної ділянки визначається як нематеріальний актив підприємства. Вартість цього активу може бути достовірно встановлена і вноситься на баланс підприємства за первісною вартістю, якщо в майбутньому є можливість отримати економічні вигоди від використання цього права.

Експертна грошова оцінка земельної ділянки

Якщо вартість права користування земельною ділянкою виводиться в обліку то відповідно до ст. 13 Закону України "Про оцінку земель" потрібно здійснити її експертну грошову оцінку.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться на підставі договору між зацікавленими сторонами у встановленому законодавством порядку суб'єктами оціночної діяльності, які мають ліцензії на здійснення оціночної діяльності.

Звіт про здійснення експертної грошової оцінки земельної ділянки, виконаний суб'єктами оціночної діяльності, є первинним документом, на підставі якого підприємства, установи та організації відображають у бухгалтерському обліку вартість земельної ділянки як активу.

Якщо підприємство, відповідно до Звіту про проведення експертної грошової оцінки взяло на баланс земельну ділянку і при цьому не було подій, що спричинили зміни в структурі зобов’язань та активів підприємства, вартість земельної ділянки не може вважатися завищеною або заниженою, навіть якщо сплив строк дії цього звіту.

Замовити експертну грошову оцінку земельної ділянки можна в оціночній компанії «Експерт ІН». Досвід наших експертів дозволяє виконати відповідні роботи швидко, якісно і за помірними цінами. Телефонуйте за номером +38 (067) 232-20-22 і наші консультанти дадуть відповідь на всі ваші питання.

Коментарі

  Підписатися  
Повідомити